حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشور از ابتدا تاکنون نمیتوان پیدا کرد، که تمام ضروریات و نیازمندیهای خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . به همین دلیل ناگزیر است برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را با دیگر کشورها برقرار کند. پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل مفاد وسود آوری برقرار میگردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته و مدرن تر را به خود گرفته و سهولت هایی را برای روابط  تجارتی بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت ها و پیشرفت تکنولوژی سرعت اثرات را درقسمت عرضه و تقاضای کالا در سطح بازارهای جهانی گذاشته است که میتوان نمونه این سهولت ها را بیان کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *